BEZPEČNOST A NÁVOD

Při používání našich svíček je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Myslete prosím na to, že při zapálení svíčky budete mít v interiéru otevřený oheň. Dbejte maximální pozornost na hořlavé materiály v okolí svíčky. Umistěte svíčku mimo dosah dětí, zvířat, nemějte ji v průvanu nebo na vratkých předmětech!

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Volitelné bezpečnostní informace

  • Neumísťujte svíčky do průvanu!
  • Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla. Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze. Před zapálením upravte knot na délku asi 0,5 - 1 cm.
  • Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho. 
  • Vždy používejte svícen. 
  • V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně. 
  • Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.

NÁVOD K POUŽITÍ SVÍČKY

Aby vám svíčka vydržela dlouho, vosk hořel rovnoměrně a využili jste výhody sójové svíčky naplno, vyplatí se dodržet jednoduchých pár rad při jejím použití.

  1. Před zapálením svíčky zkontrolujte knot. Odstřihněte přebytečnou "bambulku", případně lze zkrátit dřevěný knot. Vhodná délka je asi 0,5 cm. Svíčka nebude kouřit a knot bude rovnoměrně hořet.
  2. Umístěte svíčku do prostoru, kde není průvan. Je to kvůli bezpečnosti, ale také kvůli rovnoměrnému hoření.
  3. Aby nevznikl ve svíčce "tunelový efekt" (nevypálený vosk), doporučujeme mít svíčku zapálenou alespoň 2 - 3 hodiny. Vosk se rovnoměrně rozpustí a po zhasnutí opět vychladne. Výrazně prodloužíte životnost svíčky.
  4. Pozor na nerovný povrch. Při náklonu svíčky může dojít k nerovnoměrnému hoření a nespotřebování vosku.